Светозар Милетић

СТАТУТ Српског народног покрета Светозар Милетић

- ИЗВОД -

 

Члан 1.

 

          Српски народни покрет Светозар Милетић је добровољна, невладина и нестраначка организација Срба и других грађана који раде на зближавању, јединству и снази Срба на свим просторима где они живе.

          Српски народни покрет је удружење грађана.

          Покрет своју активност организује на свим просторима где живе Срби.

 

Члан 8

 

          Основни циљ Покрета јесте обнова снаге српства и успостављање и очување народне слоге и народног јединства у Србији, око Србије и за српску државу.

         

          Задаци Покрета су:

 

Члан 9.

 

          Члан Покрета може бити сваки грађанин који прихвата Статут и циљеве Покрета.

          Члан Покрета постаје се потписивањем приступнице.

          Организације, удружења и други облици организовања чланства могу колективно приступити Покрету.

          Колективни чланови задржавају своју самосталност која проистиче из њиховог програма и статута.

 

 

Члан 13.

 

          Покрет се организује у месне, општинске, градске и регионалне организације. Извршни одбор може применити и друге критеријуме територијалне организације, имајући у виду административну, традиционалну и другу уређеност подручја за које се Покрет организује.

          Основни облик организовања и деловања је месна организација.

          Уколико у општини нису организоване најмање две месне организације, основни облик организовања за ту територију чини општинска организација.

          Органи организација у Покрету су изборне скупштине и одбори органозације.

 

Члан 14.

 

          Органи Покрета су:

  1. Велика народна скупштина
  2. Сабор покрета
  3. Председник
  4. Извршни одбор
  5. Надзорни одбор
  6. Суд части

 

          Мандат органа Покрета траје четири године.

          Чланови органа могу бити бирани без ограничења броја мандата.

 

 

Члан 23.

 

          Велика народна скупштина формира Програмски савет - народно црквени савет.

          Савет је састављен од српству оданог свештенства, духовно моћних Срба, истакнутих јавних, културних, научних радника, привредника, као и угледних људи из других области живота.

          Програмски савет је саветодавно тело Велике народне скупштине, које се сазива ради разматрања стратешких питања, појединих важних пројеката, одлука и иницијатива, које Покрет жели да покрене.

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz