Светозар Милетић

Програмске основе Српског народног покрета Светозар Милетић

 

 

          У последњем десетлећу двадесетог века, а на основу вишедеценијског деловања, сецесионистичке снаге на простору бивше СФРЈ однеле су победу. Оне су, нажалост, у снажној офанзиви и на почетку новог миленијума на простору новонастале СРЈ.

          Српски народ се налази у тешкој ситуацији - уздрман је његов опстанак и даљи процеси разбијања националног корпуса  угрозиће најнепосредније српско национално и биолошко биће. Антисрпски сепаратизам, подржаван из светских центара моћи, прети да српски народ остави без матичне државе.

 

          1. Ово време намеће обавезу да се обнови снага српства. Српски народни  покрет Сетозар Милетић има за циљ васпостављање и очување народне слоге и народног јединства у Србији, око Србије и за српску државу.

          Срби се, још увек, нису прилагодили великим историјским променама. Нису на време порадили на уједињавању духовних и материјалних снага ради остваривања заједничког циља. Зато Српски народни покрет Светозар Милетић полази од основне идеје из ризнице наших отаџбинских идеја - да је отаџбинско изнад политичког  односно, да и политичко мора служити  отаџбинском. Само тако можемо развити нашу народну заставу - у Србији и на свим просторима где живе Срби.

          2. Српски народни покрет Светозар Милетић радиће на духовном и материјалном снажењу Срба, на одбрани, неговању и развијању нашег националног идентитета  и интегритета.

          У протеклом времену радило се на институционалном и ванинституционалном слабњењу српства - живели смо у неколико југословенских квази-држава, економски дискриминисани, без језика и писма. Истањена је наша етнопсихолошка супстанца.

          Српска православна црква била је не само маргинализована, већ и ометана у вршењу своје мисије и неопходно је да преузме најодговорнију улогу у духовном животу нације. Ваља нам се вратити основним начелима здравог народног живота и порадити на изградњи нове правно-социјалне државе, културе, јавног мњења, на јачању породице, цркве, просвећености и самопоштовању, да будемо уз сваког Србина намерног да нађе себе у корпусу српског националног бића.

          3. Србима је стран шовинизам. Српски национализам је државотворан. Однегована отаџбинска  свест је мера нашег националног осећања. Наш заједнички живот у овом веку пружио је довољно доказа и разлога за јединство и пуноћу српског националног бића.

          4. Иако смо уложили огромну снагу у изградњу српске државе, она, очито, није изведена по мери нашег народа. Може се рећи да чак немамо ни национални програм који би обезбеђиво сигурност и целовитост нашег  етничког бића. Промене које су се недавно догодиле, на таласу народног незадовољства, у нашој северној покрајини избациле су у први план сепаратистичке снаге. Зато је оснажење српства, данас и овде, прворазредни налог - духовно и материјално јако, оно ће, између осталог, бити гаранција и за решавање државно-правног питања српског народа и територијалне организације српске државе.

          5. Српски народни покрет Светозар Милетић доприноси ће националној кохезији Срба. Српско осећање за правду и слободу, уз народно јединство и народну слогу на свим просторима где живе - у Србији, око Србије и за српску државу, гаранција је да се у томе може и мора успети.

 

Нови Сад, 27.јун 2001. године

 

СКУПШТИНА ОСНИВАЧА

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОКРЕТА

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ                                              

Сайт создан в системе uCoz